QUIZ.
Na te pytania odpowiadał rekordzista „1 z 10”.
Jak pójdzie tobie?
(CZĘŚĆ 1)

Twój wynik:

1 / 20 Czy silnik Diesla ma świece zapłonowe?

Tak
Nie

2 / 20 Jak nazywa się żartobliwa gra słów oparta na dwuznaczności wyrazów i podobieństwie ich brzmienia?

Wisielec
Kalambur

3 / 20 Jakie imię nosił młody szlachcic, w którym zakochana jest Halka, bohaterka opery Stanisława Moniuszki?

Aleksander
Janusz

4 / 20 Złoty orzeł widnieje na fladze...

Egiptu
Jordanii

5 / 20 Jakim łacińskim terminem określa się to, co święte? Przeciwieństwo sfery świeckiej, nazywanej profanum.

Sacrum
Fortuna

6 / 20 Morze Liguryjskie jest częścią którego większego akwenu?

Oceanu Spokojnego
Morza Śródziemnego

7 / 20 Jak nazywa się technika skoku wzwyż, w której zawodnik jest zwrócony plecami do poprzeczki?

Przerzutowa
Flop

8 / 20 Większość tlenków niemetali tworzy z wodą...

kwasy
zasady

9 / 20 „Let It Be” to piosenka z repertuaru zespołu...

Led Zeppelin
The Beatles

10 / 20 Jak się nazywa pierwszy przypadek w polskiej deklinacji?

Mianownik
Dopełniacz

11 / 20 Jakie tempo wykonywania utworu określa termin „moderato”?

Wolne
Umiarkowane

12 / 20 Czy aktor Eugeniusz Bodo zagrał w pierwszych filmach realizowanych po II wojnie światowej?

Tak
Nie

13 / 20 W ruinach którego starożytnego miasta znaleziono w 1901 r. stelę z tekstem Kodeksu Hammurabiego?

Ur
Suzy

14 / 20 Jak nazywa się grupa języków, do której należą węgierski i fiński?

Ugrofińskie
Romańskie

15 / 20 Charakterystyczny dźwięk koników polnych wytwarzają:

samice
samce

16 / 20 Czyim nazwiskiem zostały nazwane polskie powstanie narodowe i najwyższy szczyt Australii?

Tadeusza Kościuszki
Pawła Pawluka

17 / 20 Ile szczytów górskich ma wysokość większą niż 8 tys. m n.p.m.?

10
14

18 / 20 Według powiedzenia do kiedy rana się zagoi?

Do wesela
Do jutra

19 / 20 Jaki kolor ma kawior ryb jesiotrowatych?

Czarny
Pomarańczowy

20 / 20 W której operze Giacomo Pucciniego występują postaci gejszy Cio-Cio-San oraz amerykańskiego porucznika Pinkertona?

„Madame Butterfly”
„Cyganeria”