QUIZ dla oczytanych.
Jak dobrze znasz polską literaturę?

Powieści, o które pytamy, zostały zaadaptowane na dużym ekranie. Sprawdź, ile o nich wiesz.
Twój wynik:

1 / 8 Maciej, Andrzej i Drewnowski, to bohaterowie filmu Andrzeja Wajdy, na podstawie powieści Jerzego Andrzejewskiego. O jakiej książce mowa?

„Ciemności kryją ziemię”
„Popiół i diament”
„Bramy raju”

2 / 8 Akcja tego filmu toczy się w Europie w czasie wojen napoleońskich. Na tle wielkich wydarzeń przedstawione są losy polskiego szlachcica Rafała Olbromskiego (Daniel Olbrychski).

„Popioły”
„Wszystko na sprzedaż”
„Krajobraz po bitwie”

3 / 8 Kto w filmie „Ziemia obiecana” wcieliłs ię w Karola Borowieckiego, polskiego ziemianina.

Daniel Olbrychski
Andrzej Seweryn
Wojciech Pszoniak

4 / 8 Kto napisał powieść „Faraon”, która została w 1966 roku zaadaptowana na dużym ekranie przez Jerzego Kawalerowicza?

Stefan Żeromski
Bolesław Prus
Władysław Reymont

5 / 8 Osią fabuły książki i filmu, który powstał na jej podstawie, jest uczucie żywione przez kupca Stanisława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej.

„Lalka”
„Emancypantki”
„Anielka”

6 / 8 Polski film, swobodna adaptacja prozy Brunona Schulza, to „Sanatorium pod...”:

Papugami
Klepsydrą
Baranami

7 / 8 Film składa się z dwóch części zatytułowanych: „Boryna” i „Jagna”.

„Pan Wołodyjowski”
„Potop”
„Chłopi”

8 / 8 Powieść opowiada o życiu Cezarego Baryki, który wychował się w Baku w Imperium Rosyjskim, jako syn Polaka.

„Przedwiośnie”
„Zbrodnia i kara”
„Brzezina”